ชวนมารัน เพื่อฝันของน้อง THASONGYANG MINI MARATHON 2022

LOGO

ผู้จัดงาน

มูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชายขอบ

ตาก 11 ธันวาคม 2565 - 11 ธันวาคม 2565

ข้อมูลกิจกรรม

"ชวนมารัน เพื่อฝันของน้อง" งานวิ่งการกุศล ท่าสองยางรัน ครั้งที่ 2

      ด้วยปัญหาขาดแคลนโอกาสของเด็กๆ ในอำเภอ ทางมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชาย
ขอบ (Thasongyang hospital foundation for marginalized people) ซึ่งก่อตั้งในปี 2558

วัตถุประสงค์
      เพื่สนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลท่าสองยาง และกิจกรรมสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะให้ประชาชน
 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของอำเภอท่าสองยาง
 จึงจัดกิจกรรมการวิ่งสู่การเป็นผู้ให้แก่เด็กๆ เยาวชน ในโครงการ "พี่จะรันเพื่อฝันของหนู" กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ท่าสองยางรัน ครั้งที่ 2

      เพื่อนำงบประมาณที่ได้จากการจัดการแข่งขันวิ่งครั้งนี้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กดอย
เส้นทางการวิ่ง

กำหนดการ

สถานที่จัดกิจกรรม

สถานที่รับอุปกรณ์

ขนาดเสื้อ

Race Pack

รางวัล

กติกา

ติดต่อ สอบถาม เพิ่มเติ่ม

ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ

  


 :: web.appkeelaa


 :: ThasongyangRunner


ติดต่อสอบถามผู้จัดงาน


088-806-7896   คุณบิ๊ก
081-164-1201      คุณมิว


  Line : bigchokchai


ติดต่อสอบถามการสมัคร

Appkeelaa :: 099-425-0222, 099-430-0055


VDO
รายละเอียดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 03 ตุลาคม 2565

ปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2565

ประเภทการแข่งขัน อายุ ค่าสมัคร
Fun Run 5 Km. (ชาย) 1 ถึง 99 499 บาท
Mini Marathon 10 km. (ชาย) 1 ถึง 99 699 บาท
VIP Fun Run 5 km. (ชาย) 1 ถึง 99 1,000 บาท
VIP Mini Marathon 10 km. (ชาย) 1 ถึง 99 1,000 บาท
Fun Run 5 Km. (หญิง) 1 ถึง 99 499 บาท
Mini Marathon 10 km. (หญิง) 1 ถึง 99 699 บาท
VIP Fun Run 5 km. (หญิง) 1 ถึง 99 1,000 บาท
VIP Mini Marathon 10 km. (หญิง) 1 ถึง 99 1,000 บาท
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO