Save Zoo Run 2022 @ZooElephant Kingdom Surin by ZPOT

LOGO

ผู้จัดงาน

บริษัท สปอร์ต คอนเนอร์ จำกัด

สุรินทร์ 13 พฤศจิกายน 2565 - 13 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมปิดปรับปรุงการรับสมัครวิ่งชั่วคราว


หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะเปิดรับสมัครกิจกรรมอีกครั้ง เร็วๆ นี้วัตถุประสงค์โครงการ Save Zoo Run 2022

 

                 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย สวนสัตว์จำนวน 6 แห่ง 2 โครงการ และ 1 ศูนย์อนุรักษ์  โดยมีสัตว์ในความรับผิดชอบจำนวนกว่า 9,000 ชีวิต ซึ่งการดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สัตว์ทุกตัวจัดเป็นภาระหนักและใหญ่ของ สวนสัตว์ทุกแห่ง นอกจากนี้สวนสัตว์ยังมีหน้าที่ต้องอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเพื่อการบำรุงและเพาะพันธุ์สัตว์นานาชนิดไว้มิให้สูญพันธุ์รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน

                 การจัดกิจกรรมวิ่ง “Save Zoo Run 2022” ในครั้งนี้ นอกจากวิ่งเพื่อสุขภาพของนักวิ่งและประชาชนทั่วไปแล้วยังเป็นการวิ่ง แล้วได้บุญกุศล โดยรายได้จากค่าสมัครของนักวิ่งทุกรายๆ ละ 100 บาท (VIP 300 บาท/ราย) จะนำสมทบกับเงินรายได้จากผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) มอบให้แก่โครงการเพาะขยายพันธุ์และดูแลสุขภาพสัตว์ป่าของแต่ละสวนสัตว์ที่มีความจำเป็นแตกต่างกัน ดังนี้    

  1. โครงการเพาะขยายพันธุ์พญาแร้งเพื่อการอนุรักษ์และดูแลสุขภาพสัตว์ป่า สวนสัตว์นครราชสีมา

  2. โครงการศึกษาวิจัยหมีแพนด้าและดูแลสุขภาพสัตว์ป่าหายาก สวนสัตว์เชียงใหม่

  3. โครงการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆและนกกาฮังเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

  4. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารช้าง และเพิ่มมูลค่ามูลช้าง คชอาณาจักรสุรินทร์

  5. โครงการเพาะขยายพันธุ์กวางไทยเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์ขอนแก่น

  6. โครงการเพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์อุบลราชธานี

  7. โครงการเพาะขยายพันธุ์นกเงือกและสมเสร็จเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์สงขลา

  8. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ โครงการสวนสัตว์ MINI ZOO ธัญบุรี

  9. โครงการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย บุรีรัมย์

 

เส้นทางการวิ่ง

กำหนดการ

สถานที่จัดกิจกรรม

สถานที่รับอุปกรณ์

ขนาดเสื้อ

Race Pack

รางวัล

กติกา

ติดต่อ สอบถาม เพิ่มเติ่ม

ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ

  


 :: web.appkeelaa


 :: Save Zoo Run 2022
ติดต่อสอบถามการสมัคร

Appkeelaa :: 099-425-0222, 099-430-0055

VDO
รายละเอียดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม 2565

ปิดรับสมัคร 26 กันยายน 2565

ประเภทการแข่งขัน อายุ ค่าสมัคร
Fun Run 5.5 km. (ชาย) 1 ถึง 99 650 บาท
Mini Trail 12 km. (ชาย) 15 ถึง 19 800 บาท
Mini Trail 12 km. (ชาย) 20 ถึง 39 800 บาท
Mini Trail 12 km. (ชาย) 40 ถึง 49 800 บาท
Mini Trail 12 km. (ชาย) 50 ถึง 99 800 บาท
Trail 20.5 km. (ชาย) 15 ถึง 19 1,000 บาท
Trail 20.5 km. (ชาย) 20 ถึง 39 1,000 บาท
Trail 20.5 km. (ชาย) 40 ถึง 49 1,000 บาท
Trail 20.5 km. (ชาย) 50 ถึง 59 1,000 บาท
Trail 20.5 km. (ชาย) 60 ถึง 99 1,000 บาท
VIP Fun Run 5.5 km. (ชาย) 1 ถึง 99 2,000 บาท
VIP Mini Trail 12 km. (ชาย) 15 ถึง 99 2,000 บาท
VIP Trail 20.5 km. (ชาย) 15 ถึง 99 2,000 บาท
Fun Run 5.5 km. (หญิง) 1 ถึง 99 650 บาท
Mini Trail 12 km. (หญิง) 15 ถึง 19 800 บาท
Mini Trail 12 km. (หญิง) 20 ถึง 39 800 บาท
Mini Trail 12 km. (หญิง) 40 ถึง 49 800 บาท
Mini Trail 12 km. (หญิง) 50 ถึง 99 800 บาท
Trail 20.5 km. (หญิง) 15 ถึง 19 1,000 บาท
Trail 20.5 km. (หญิง) 20 ถึง 39 1,000 บาท
Trail 20.5 km. (หญิง) 40 ถึง 49 1,000 บาท
Trail 20.5 km. (หญิง) 50 ถึง 59 1,000 บาท
Trail 20.5 km. (หญิง) 60 ถึง 99 1,000 บาท
VIP Fun Run 5.5 km. (หญิง) 1 ถึง 99 2,000 บาท
VIP Mini Trail 12 km. (หญิง) 15 ถึง 99 2,000 บาท
VIP Trail 20.5 km. (หญิง) 15 ถึง 99 2,000 บาท
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO